Integritetspolicy


Vi värnar om våra besökare och våra kunders säkerhet och integritet. Vår webbplats gudmundssons.se är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Kryptering gör det svårt för obehöriga personer att se information som skickas mellan datorer. Vi uppmanar dig att läsa igenom följande sekretessinformation då den bland annat beskriver hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Ta gärna del av denna information vid varje besök då den kan ändras från tid till annan. När du besöker vår webbplats och aktivt klickar i att du accepterar lagring av kakor och godkänner vår sekretesspolicy, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. 
Cookies

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies: permanenta och temporära (”sessioncookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. Som besökare ska du känna till vilka cookies vi använder och varför. Genom att aktivt trycka på knappen “Ok” godkänner du att vi placerar dessa cookies på din dator samt övriga villkor i denna policy. Du kan även besöka vår webbplats utan att cookies lagras på din dator genom att inaktivera cookies i din webbläsare / browser innan du besöker vår webbplats. Att inaktivera cookies kan ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.
Se manual för att hantera cookies för de mest kända webbläsarna.

Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/Blockera%20kakor#w_blockera-kakor-fair-en-enskild-webbplats

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv Safari: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

Edge: https://support.microsoft.com/sv-se/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sv/cookies.html Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

​​​​​​​Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, http://www.pts.se

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Gudmundssons Kross & Åkeri AB, org.nr. 556206–1126, Västra Långstrand 169 A-B Sälen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in genom webbplatsen.
Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du skickar e-post eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.
När du söker lediga tjänster och skickar mejl kan du behöva lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adress, IP-adress, telefonnummer, och e-postadress. Om du lämnar dina personuppgifter till Gudmundssons Kross & Åkeri AB samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy.

Kunder och andra affärspartners

För kunder och andra affärspartners, så som samarbetspartners, leverantörer, potentiella kunder, etc., behandlar vi i huvudsak;
· Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, arbetsgivare och befattning
· Finansiella uppgifter så som bankkontonummer
· Personuppgifter som lämnas av kunder och andra relationer, eller av annan part för deras räkning, för utförande av tjänster
· Personuppgifter som genereras av Gudmundssons vid utförande av tjänster
Dessa personuppgifter behandlas för att vi inom Gudmundssons ska kunna uppfylla de bindande krav som ställs på oss i lagar och förordningar, kund- och samarbetsavtal, etcetera, samt för att utveckla och driva vår verksamhet framåt genom affärskontakter, rekryteringar och marknadsföring.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt att anlita andra parter för att fullfölja våra åtaganden. En sådan part kan exempelvis vara en IT-leverantör för ekonomi- eller projektuppföljningssystem eller en underentreprenör för projektberedning, etc. Dessa leverantörer och underentreprenörer är då personuppgiftsbiträden till Gudmundssons.
Genom att se till att lämpliga avtalsgarantier ställs på dessa parter kommer Gudmundssons säkerställa skyddet och sekretessen av de personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det endast för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.
Gudmundssons lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige som huvudregel. Om personuppgifter måste behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Gudmundssons delar även personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hävningsrätt och rätt till information om personuppgifter

Personuppgifter lagras och behandlas aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål om inte annat anges i lagstiftningen eller andra regler för verksamheten. Vissa uppgifter i exempelvis bokföringen behöver på grund av lagstiftning sparas minst sju år. Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande att vi använder dina personuppgifter eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Om du lämnat dina personuppgifter till oss och önskar veta vilka uppgifter vi har kan du en gång per år begära ut dessa kostnadsfritt.

Google Analytics

Vår webbsida använder Google Analytics som är ett statistikverktyg för webbanalys. Tjänsten registrerar vilka webbsidor besökarna använder sig av, lagrar det och presenterar det som statistik för webbplatsens ägare.

Facebook pixel

Vi använder Facebooks pixel för att spåra aktiviteter på webbplatsen som är viktiga för oss att marknadsföra.

Säkerhet

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. Gudmundssons vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Om du som kund, samarbetspartner, leverantör eller annan intressent har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta CEO, Jonatan Persson.

Gudmundssons Kross & Åkeri AB
Org.nr. 556206-1126.
Västra Långstrand 169 A-B
780 91, Sälen

Personuppgiftsombud: CEO, Jonatan Persson, +46 76 133 02 47
E-post: jonatan.persson@gudmundssons.se