Förädling & Återvinning

Förädling & Återvinning


För att minimera inverkan och ingreppet måste vi hushålla med jordens resurser, samtidigt som vi jobbar hårt för att minska skadlig påverkan, arbetar vi med återvunnet material inom Ballast. Det gör vi genom att bland annat förädla material som är en biprodukt vid brytning av berg samt det material som är restmaterial från olika kunders projekt. Vi sorterar olika sorter så som grus, jord, asfalt, betong och liknande. Antingen kan vi återanvända materialet i samma projekt, eller så använder vi det i andra projekt. Recycling har stort fokus inom vårt ballastsortiment och vår ambition är att ta tillvara på allt material så det kan återanvändas efter förädling. Återvunnet material betyder inte att det blir avkall på kvaliteten - tvärtom. Våra förädlingsprocesser säkerställer att den typ av ballast vi återvinner alltid uppnår kvalitetskrav.