Halkbekämpning

Halkbekämpning

​​​​​​​
Isiga och halkiga vägar kan ställa till det vintertid. Vid halka är det viktigt att använda rätt grus eller sand vid halkbekämpningen. Bra halkbekämpningsmedel skall gärna ha snabb men längverkande effekt, orsaka så lite åverkan som möjligt på fordon, maskiner och vägbeläggning samt vara skonsam mot mark och grundvatten.

Alla våra produkter kan köpas i storsäck efter önskemål.

​​​​​​​
Vill du veta mer om oss, eller boka in rådgivning för att få en kostnadsfri offert?
4-8 Makadam
0-4 Makadam
0-6 Sorterad
0-8 Kross
0-16 Väggrus