Bergkross

Bergkross


Bergkross är ett stenmaterial som sorteras fram till enbart en högre gräns och innehåller därför även de finare fraktionerna.

Våra bergkrossfraktioner


Bergkross används främst som bärlager som delas upp i tre olika lager: förstärkningslager, bärlager och slitlager. Gemensamt för bergkrossprodukterna är att de fördelar lasten från en
övre yta till det underliggande lagret.

​​​​​​​Alla våra produkter kan köpas i storsäck efter önskemål.
​​​​​​​ 
Vill du veta mer om oss, eller boka in rådgivning för att få en kostnadsfri offert?
0-32 Bärlager
0-63 Förstärkningsmaterial
0-90 Förstärkningsmaterial
0-125 Förstärkningsmaterial
0-150 Förstärkningsmaterial
0-700 Sprängsten