Kullersten

Kullersten i många olika fraktioner

​​​​​​​
Kullersten är naturligt runda stenar som kommer från en av våra naturtäkter. Dessa stenar bildades när  inladsisen sakta rörde sig över Sverige för tusentals år sedan. är ett stenmaterial som sorteras fram till att inte innehålla en nollfraktion utan med en undre och en övre gräns.

Användningsomården


Kullersten har många användningsområden i en trädgård. Den passar perfekt för att dölja dräneringsgrus runt huset samt för att förhinra att jord och sand stänker upp på husgrunden vid regn. Du väljer vilken volym du vill köpa och om du vill hämta själv eller få det levererat.

Alla våra produkter kan köpas i storsäck efter önskemål.
​​​​​​​ 
Vill du veta mer om oss, eller boka in rådgivning för att få en kostnadsfri offert?
16-32 Natur
50-100 Natur
100-150 Natur
100-200 Natur