Täktkrossning

Täktkrossning

​​​​​​​
I våra täkter bryter och utvinner vi olika fraktioner av berg. Bergtäkterna är lokaliserade på olika platser för att ge så lite påverkan som möjligt, både sett ur miljösynpunkt och med respekt för människor. I täkterna borras, sprängs och krossas det för att sedan förädla materialet så det kan användas vid olika entreprenader och projekt. Vi arbetar aktivt för att minimera miljöpåverkan i våra täkter och idag jobbar vi i stor utsträckning med återvinning av material som är restprodukter från våra kunders befintliga entreprenader.

Vi åtar oss även uppdrag i andra täkter, samt tar hand om hela driften. I nuläget så tar vi hand om helheten kontinuerligt åt kunder om totalt 11 täkter. Allt från sprängning och krossning - till utlastning.