Tjänster

Sedan 1959 har vi levererat material från våra egna grus- och bergtäkter till hus och vägbyggen i Sälen och dess närområden. När vintern kommer tar vi oss an snön på flera sätt genom snöröjning, plogning och halkbekämpning m.m

Tjänster som vi utför:
  • Levererar grus- och bergprodukter från egna täkter
  • Utför vägförbättringar och schaktarbeten
  • Sopar vägar
  • Klipper gräs och sly i slalombackar
  • Snöröjning och plogning
  • Halkbekämpning
  • Snöstörsättning
Gudmundssons Kross & Åkeri kan med sin lokala förankring erbjuda både tillgänglighet och flexibilitet med ett flertal tjänster för privatpersoner och företag. Genom att verka lokalt kan vi också ge bra personlig service och minimera långa och miljöbelastande transporter.