Entreprenad
​​​​​​​krossning

Entreprenadkrossning


Förutom att vi har egna bergtäkter åtar vi oss även externa uppdrag i form av entreprenadkorssning. Med våra mobila krossar och erfarna personalstyrka kan vi åta oss uppdrag i hela Sverige. Entreprenadkrossning är vanligt bland annat inom större vägprojekt där vi spränger bort berg och sedan återanvänder det bortsprängda materialet i form av kross.

​​​​​​​Det krossade materialet kan användas för att bygga upp berget så som entreprenaden och väglinjen kräver. Vi har lång erfarenhet av entreprenadkrossning och tar alltid tillvara på materialet. Vårt mål är att allt krossmaterial ska förädlas och sedan kunna återanvändas – antingen i entreprenaden där vi sprängt och krossat, eller i kommande projekt.