Schaktarbeten

Gräver upp, forslar bort och återfyller.

​​​​​​​
Vi kan hjälpa till med olika typer av schaktarbeten och bortforsling utav schaktmassor. Med hjälp av våra maskiner och lastbilar ser vi till så att massor grävs upp, forslas bort och återfylls med tjänligt material från någon av våra täkter.